Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ(εφεξής strema) θεωρεί τα προσωπικά σας δεδομένα πολύ σοβαρή υπόθεση και γι’ αυτό συμμορφώνεται με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR). Η strema δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών κανονισμών λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η πολιτική αυτή ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την ιστοσελίδα: www.strema.gr

Ο φορέας που ευθύνεται για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) την ιστοσελίδα αυτή είναι η «strema ΙΚΕ (Β Πάροδος Νιόβης 1, 56431, τηλ. 2311825602, email: info@strema.gr).

Σκοπός της παρούσης πολιτικής μας είναι να αποτυπωθούν με όσο το δυνατόν πιο απλό, κατανοητό και συνοπτικό τρόπο τα εξής:

 • Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό
 • Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας
 • Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας
 • Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε
 • Ποια μέτρα παίρνουμε για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

 

Α. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Με τον όρο προσωπικά δεδομένα εννοούμε «κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί», όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο τηλεφωνικός αριθμός ή το email σας. Τα προσωπικά δεδομένα, που επεξεργαζόμαστε, παρέχονται σε εμάς: είτε άμεσα από εσάς, είτε αυτόματα μέσω της ιστοσελίδας (έμμεσα).

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μας παρέχετε εσείς τα προσωπικά σας δεδομένα. Στην περίπτωση που επιλέξετε τη μη παροχή ορισμένων δεδομένων, αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας ή τις υπηρεσίες, τις οποίες μπορούμε να σας προσφέρουμε. Ειδικότερα, οι τρόποι που μπορείτε να μας παρέχεται προσωπικά δεδομένα, οι κατηγορίες των δεδομένων και η επεξεργασία τους έχουν ως εξής:

 • Κάρτα μέλους: Προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, καθώς και για να απολαμβάνεται πλεονεκτήματα, όπως εκπτώσεις και προσφορές στις συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, είναι απαραίτητο να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Για να εκδοθεί η κάρτα μέλους χρειαζόμαστε το ονοματεπώνυμό σας, την επωνυμία της επιχείρησης, όνομα εκπροσώπου, τη διεύθυνση της επαγγελματικής σας έδρας, τον τηλεφωνικό αριθμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, καθώς και στοιχεία σχετικά με το επάγγελμά σας (είδος καλλιέργειας, έκταση, τόπος κλπ). Προκειμένου να εκδοθεί τιμολόγιο για την παροχή των υπηρεσιών μας, θα χρειαστεί να μας δώσετε επιπλέον το ΑΦΜ σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την ομαλή εξέλιξη της μεταξύ μας σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση που μας παρέχετε στοιχεία τρίτων προσώπων, οφείλετε να τους ενημερώνετε σχετικά με τη διαβίβαση και να τους κοινοποιείτε την παρούσα Πολιτική.
 • Τραπεζικές συναλλαγές: Για την επιτυχή ολοκλήρωση της αγοράς σας, έχετε τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της πληρωμής του προϊόντος ηλεκτρονικά μέσω του ασφαλούς τραπεζικού περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς. Η ιστοσελίδα μας δε φέρει καμία ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελούν Υπεύθυνους Επεξεργασίας και εφαρμόζουν Πολιτική Απορρήτου διάφορη από την παρούσα. Σε περίπτωση ύπαρξης οποιουδήποτε αιτήματος ή απορίας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στα πλαίσια των τραπεζικών συναλλαγών, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου του αντίστοιχου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
 • Forum χρηστών: Εάν διαθέτετε κάρτα μέλους θα σας δοθούν κωδικοί σύνδεσης στην ιστοσελίδα μας. Με αυτούς τους κωδικούς μπορείτε να συμμετέχετε στο forum χρηστών – «καφενείο». Για χρήστες που εγγράφονται στην ιστοσελίδα μας, αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν στο προφίλ χρήστη τους. Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια της εγγραφής σας έχετε τη δυνατότητα να μας παρέχετε επιπλέον προσωπικά δεδομένα (πέραν δηλαδή των ως άνω προσωπικών σας δεδομένων, που ζητούνται για την έκδοση της κάρτας μέλους), τα οποία θα καταχωρηθούν στο προφίλ σας και η παροχή τους είναι προαιρετική. Έτσι, μπορείτε να μεταφορτώσετε τη φωτογραφία σας ή τον τόπο κατοικίας σας. Εάν μεταφορτώσετε εικόνες στην ιστοσελίδα, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσία (EXIF GPS). Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στην ιστοσελίδα. Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων αυτών βασίζετε στη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανα πάσα στιγμή σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Όλοι οι χρήστες μπορούν να βλέπουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν τα προσωπικά δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή (εκτός από το να μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας μπορούν επίσης να βλέπουν και να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες.
 • Ενημερωτικά δελτία- newsletter:  Έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε στην αντίστοιχη υπηρεσία μας, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία και προωθητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προκειμένου να εγγραφείτε ενδέχεται να σας ζητήσουμε ορισμένες πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες, που μας παρέχετε, για να σας κοινοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας και να σας προωθήσουμε νέα σχετικά με το αντικείμενό μας, προσφορές και εκπτώσεις. Έχετε τη δυνατότητα να απεγγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε και δωρεάν, επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή που θα βρείτε στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («unsubscribe/ Διαγραφή»).
 • Σχόλια: Έχετε τη δυνατότητα να αφήσετε σχόλια μέσω της ιστοσελίδας μας. Προκειμένου να δημοσιευθεί ένα σχόλιο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων, καθώς και τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του χρήστη του προγράμματος περιήγησης, ώστε να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Μία ανωνυμοποιημένη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας («hash») ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας  Gravatar διατίθεται εδώ: http://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας θα είναι ορατή στο κοινό, στα πλαίσια εμφάνισης του σχολίου σας. Τα σχόλια επισκεπτών ενδέχεται να ελέγχονται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.  Εάν αφήσετε σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ’ αόριστον. Αυτό γίνεται ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε αυτόματα τα σχόλια που ακολουθούν, αντί να τα κρατάμε σε ουρά συντονισμού.
 • Επικοινωνήστε μαζί μας: Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα πληροφόρησης ή υποστήριξης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων που υπάρχουν στη ιστοσελίδα μας. Προκειμένου να επιτευχθεί η μεταξύ μας επικοινωνία, θα σας ζητήσουμε το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Υποβάλλοντας το μήνυμά σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας αποδέχεστε τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (ονοματεπώνυμο, email) εκ μέρους μας. Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ειδική αυτή φόρμα επικοινωνίας, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί / θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε. Αντίθετα, τα δεδομένα θα καταχωρηθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα μας σταλούν. Το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου για να ταξιδεύει με ασφάλεια και αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές αφού παραληφθεί.
 • Όταν θέλετε να στείλετε πρόταση για συνεργασία μαζί μας: Εάν διατηρείτε επιχείρηση και επιθυμείτε συνεργασία μαζί μας, μπορείτε να μας αποστείλετε την πρόταση σας στο email: info@strema.gr Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα δεδομένα θα καταχωρηθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα μας σταλούν. Θα διατηρήσουμε το μήνυμα σας στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο μας για έξι μήνες από την οριστική απόφαση περί σύναψης συνεργασίας μαζί σας ή μη. Σε περίπτωση σύναψης συνεργασίας τα δεδομένα σας αυτά θα ενταχθούν στο αρχείο συνεργάτη που θα δημιουργηθεί για τη σχέση συνεργασίας μας.
 • Αίτηση πρόσληψης: Στην περίπτωση που επιθυμείτε να προσληφθείτε από εμάς, μπορείτε να αποστείλετε τα στοιχεία και το βιογραφικό σας σε εμάς μέσω email. Σε περίπτωση πρόσληψης σας, τα στοιχεία σας αυτά θα ενταχθούν στο αρχείο εργαζομένου που θα δημιουργηθεί για τη σχέση εργασίας μας.
 • Διεύθυνση IP: Η ιστοσελίδα μας μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα της παρέχετε την άδειά σας αυτή, τότε ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή σας σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Εάν έχετε ζητήσει επαναπροσδιορισμό συνθηματικού, η διεύθυνση IP σας θα περιλαμβάνεται στο email  επαναπροσδιορισμού.
 • Πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα – cookies: Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου. Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα την χρήση του διαδικτυακού μας τόπου και να σας προσφέρουμε καλύτερη πλοήγηση. Έτσι, όταν αφήνετε σχόλιο στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Η αποθήκευση αυτή αφορά στη δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μη χρειαστεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία αυτά ξανά την επόμενη φορά που θα θελήσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο. Εάν έχετε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στην ιστοσελίδα, θα δημιουργήσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε αν ο φυλλομετρητής σας δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και θα διαγράφει μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας. Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookies εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookies επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε “Να με θυμάσαι”, η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookies σύνδεσης θα καταργηθούν. Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

 Ο διαδικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί στατιστικά cookies, τα οποία ενδέχεται να αποθηκεύουν ορισμένα ανώνυμα στατιστικά στοιχεία που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα αυτή (λ.χ. η ιστοσελίδα από την οποία τυχόν συνδεθήκατε με την παρούσα ιστοσελίδα, η ημερομηνία της επίσκεψής σας κλπ.). Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται με σκοπό να βελτιώσουμε την ποιότητα και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας πχ ώστε να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο με πιο ενδιαφέροντα προϊόντα. Αυτά τα στοιχεία συλλέγονται μόνο εφόσον επιλέξετε να αποδεχθείτε τα στατιστικά cookies , κατά την είσοδο σας στην ιστοσελίδα μας. Τέλος, τα δεδομένα σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός χρήστη με μοναδικό τρόπο, με σκοπό την εμφάνιση σχετικών με τα ενδιαφέροντα σας διαφημίσεων, μηνυμάτων ή περιεχομένου. Αυτό θα συμβεί μόνο εφόσον επιλέξετε να αποδεχτείτε τα εμπορικά cookies κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα. Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλούμε μην αποδεχτείτε την εγκατάσταση τους στο σχετικό παράθυρο αποδοχής που μπορείτε να βρείτε πατώντας στο «προτιμήσεις cookies» στο κάτω μέρος του ιστότοπου, ή ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να λαμβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα cookie.  

 • Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλες ιστοσελίδες: Τα άρθρα σε αυτήν την ιστοσελίδα, ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλες ιστοσελίδες, συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε την άλλη ιστοσελίδα. Αυτές οι ιστοσελίδες ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Οι ιστοσελίδες αυτές λειτουργούν ανεξάρτητα και εφόσον δεν συνεργάζονται με την εταιρία μας, δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Ακολουθούν δική τους πολιτική απορρήτου, για την οποία δεν φέρουμε καμία ευθύνη και την οποία σας προτρέπουμε να εξετάσετε σε περίπτωση που επισκεφθείτε κάποιον σύνδεσμο προς άλλες ιστοσελίδες.
 • Λήψη αυτοματοποιημένης απόφασης: Δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων που μπορεί να έχουν έννομες συνέπειες ή άλλες σημαντικές συνέπειες για σας, ούτε δημιουργούμε προφίλ για σας με βάση τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Β. Προσωπικά δεδομένα που μοιραζόμαστε- μεταφορές δεδομένων

Δεν πωλούμε, ενοικιάζουμε, εμπορευόμαστε ή αποκαλύπτουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και των επισκεπτών της ιστοσελίδας, πέραν των όσων ορίζονται στην παρούσα.

Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοί μας, όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Ενδέχεται τα δεδομένα σας να μεταβιβαστούν σε άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε μας (όπως πάροχοι φιλοξενίας ιστοσελίδων, διαφημιστική εταιρία διαχείρισης ιστοσελίδας, πάροχοι μηχανογραφικής υποστήριξης , λογιστές μας, κλπ), εφόσον οι υπηρεσίες τους είναι αναγκαίες για τη λειτουργία μας και την εξυπηρέτηση σας. Όλοι οι συνεργάτες μας έχουν δεσμευτεί απέναντι μας με σύμβαση για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύονται να μην τα αποκαλύπτουν σε οποιονδήποτε άλλον. Δεν τους επιτρέπουμε να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς ή να τα διαθέτουν σε τρίτους εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των υπηρεσιών τους ή για να ανταποκριθούν στις νομικές τους υποχρεώσεις. Για τα στοιχεία των αποδεκτών μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στη διεύθυνση info@strema.gr

Περαιτέρω, έχουμε τη δυνατότητα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα: α. Εφόσον απαιτείται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση, ή β. Εφόσον μας απευθύνει νόμιμο αίτημα οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

Η εταιρία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα κυρίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ ΕΟΧ). Σε περίπτωση μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων εκτός ΕΕ/ ΕΟΧ ή σε περίπτωσης συνεργασίας μας με φορείς παροχής υπηρεσιών εκτός ΕΕ/ΕΟΧ ή διεθνείς οργανισμούς, ο παραλήπτης των δεδομένων θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις επαρκούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να παρέχει κατάλληλες αντίστοιχου επιπέδου εγγυήσεις.

Γ. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται, ώστε να εκπληρωθούν οι σκοποί συλλογής τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Έτσι, εάν είστε εγγεγραμμένος στην υπηρεσία newsletter, θα τα διατηρήσουμε μόνο όσο εσείς επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις και θα τα διαγράψουμε εφόσον πάψετε να το επιθυμείτε. Εάν είστε εγγεγραμμένοι χρήστες τα στοιχεία του λογαριασμού σας, θα διατηρηθούν για ένα έτος μετά τη λήξη της συνδρομής σας, ή μέχρι εσείς να τα διαγράψετε. Εάν μας αποστείλετε βιογραφικό και αίτηση πρόσληψης και δεν την κάνουμε δεκτή, τα στοιχεία σας αυτά θα τα διαγράψουμε εντός έξι (6) μηνών από την οριστική απόρριψη της αίτησής σας. Εάν μας αποστείλετε αίτημα για συνεργασία μαζί μας, θα διαγράψουμε τα στοιχεία σας εάν παρέλθουν 24 μήνες χωρίς να έχει μεσολαβήσει απόφαση μας για αποδοχή της πρότασης σας. Εάν έχουμε εκδώσει φορολογικό παραστατικό, θα διατηρήσουμε τα φορολογικά στοιχεία για δέκα (10) έτη , όπως επιβάλλει η φορολογική νομοθεσία.

Μετά την πάροδο της περιόδου διατήρησης τα δεδομένα διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται.

Δ. Δικαιώματα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ  Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αποτέλεσαν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση να απαιτήσετε από την εταιρία τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή, ή τη συμπλήρωση αυτών σε περίπτωση ελλείψεων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών σας στοιχείων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ Μπορείτε να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε ηλεκτρονική μορφή. Το δικαίωμα σας αυτό ισχύει: Α) εφόσον τα παρείχατε οι ίδιοι Β)είτε δίνοντας τη συγκατάθεση σας Γ)είτε για την σύναψη σύμβασης μαζί μας. Θα τα παραλάβετε σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δηλαδή σε έναν τύπο ηλεκτρονικού αρχείου ευρέως χρησιμοποιούμενο και εύκολα αναγνώσιμο από τα κοινά λογισμικά), καθώς και να τα διαβιβάζετε ή να ζητάτε την διαβίβαση τους από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αρκεί αυτό, να μη επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Υπό τις προϋποθέσεις του νόμου μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας που αυτά υφίστανται. Δεν μπορούν να διαγραφούν προσωπικά δεδομένα που οφείλουμε να διατηρούμε εξαιτίας νομικών υποχρεώσεων, όπως είναι πχ η τήρηση φορολογικών αρχείων, όπου έχουν εκδοθεί επώνυμα φορολογικά παραστατικά (τιμολόγια), πριν περάσει το χρονικό διάστημα που επιβάλλει ο νόμος (επί του παρόντος δεκαετία).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Έχετε δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν. Αυτό το δικαίωμα σας ισχύει εφόσον ο λόγος της επεξεργασίας τους εκ μέρους μας είναι το νόμιμο συμφέρον μας και εσείς έχετε αντίρρηση που οφείλεται σε οποιαδήποτε ιδιαίτερη κατάσταση σας (για προσωπικούς, επαγγελματικούς ή κοινωνικούς λόγους).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Εφόσον είστε εγγεγραμμένος χρήστης στην ιστοσελίδα μας, το κινητό σας τηλέφωνο ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, μπορεί να συμπεριληφθεί στον κατάλογο πελατών που λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτά μηνύματα (sms) ή μηνύματα μέσω της εφαρμογής Viber, με σκοπό την ενημέρωσή σας για δώρα, προσφορές και διαγωνισμούς ή εκδηλώσεις μας. Εάν δεν είστε εγγεγραμμένοι χρήστες, αυτό θα συμβεί μόνο μετά από δική σας ενέργεια για εγγραφή στο newsletter μας, με προηγούμενη ρητή συγκατάθεση σας. Σε κάθε περίπτωση θα μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, με τη χρήση της δυνατότητας απεγγραφής που σας παρέχεται σε κάθε μήνυμα, ή και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@strema.gr. Σε περίπτωση άσκησης του παραπάνω δικαιώματος τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σας. Αυτό θα ισχύει εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας και μέχρι να το επαληθεύσουμε, όταν θεωρείτε ότι η επεξεργασία που γίνεται είναι παράνομη, όταν δεν τα χρειαζόμαστε πια, ή όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που κρίνετε ότι τα δεδομένα σας υφίστανται μη νόμιμη επεξεργασία. Η Αρχή συνιστά να έρχεστε πρώτα σε επαφή μαζί μας για να υποβάλλετε οποιοδήποτε παράπονο ή αίτημα σας. Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματος σας. Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την απάντηση μας, μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας στην Αρχή (Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, τηλ. 210- 6475600, www.dpa.gr, email: complaints@dpa.gr).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε υποβάλλετε αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@strema.gr ή στο τηλέφωνο 2311825602 Είναι πιθανόν να χρειαστεί να σας ζητήσουμε στοιχεία ταυτοποίησής σας πριν απαντήσουμε, ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν ασκεί κάποιος άλλος δικό σας δικαίωμα. Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του, ή αν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, θα ενημερώνεστε σχετικά τουλάχιστον εντός μηνός για την καθυστέρηση που μπορεί να συνεπάγεται η πολυπλοκότητα του αιτήματος. Οι πληροφορίες και όλες οι σχετικές ενέργειες απάντησης στα αιτήματα σας παρέχονται δωρεάν, εκτός αν είναι υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα.

Ε. Νομική βάση επεξεργασίας

Για να είναι νόμιμη η χρήση των δεδομένων σας, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος που προβλέπεται από το νόμο (νομική βάση). Σε κάθε περίπτωση που κάνουμε χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, αυτό γίνεται μόνο εφόσον συντρέχει κάποιος από τους νόμιμους αυτούς λόγους, που είναι συγκεκριμένα:

 • Έννομο συμφέρον: Ο νόμος επιτρέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις για την επίτευξη νόμιμων συμφερόντων της ανάπτυξης της επιχείρησης, της προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών της και τη βελτίωση τους, (εκτός αν έναντι αυτών των συμφερόντων υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του ατόμου). Φροντίζουμε να μην προσβάλλουμε θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας για την εξυπηρέτηση δικών μας εννόμων συμφερόντων. Γι’ αυτό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με την βάση αυτή, μόνο αν αυτή η επεξεργασία δεν σας είναι ιδιαίτερα ενοχλητική ή επεμβατική. Το νόμιμο συμφέρον μας επιτρέπει την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτών μηνυμάτων ή μηνυμάτων μέσω της εφαρμογής Viber, εφόσον είστε εγγεγραμμένοι χρήστες, προκειμένου να ενημερώνεστε πρώτοι για προσφορές και εκπτώσεις που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν. Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να απεγγραφείτε οποτεδήποτε με την επιλογή «απεγγραφή» ή “unsubscribe” που σας παρέχεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος ή μηνύματος Viber. Επίσης, το νόμιμο συμφέρον μας να ικανοποιούμε τους πελάτες και συνεργάτες μας, μας επιτρέπει να απαντάμε σε ερωτήματα ή αιτήματα που υποβάλλετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) του επισκέπτη / χρήστη / μέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθηκεύεται και μπορεί να αξιοποιηθεί από την σελίδα, εάν είναι αναγκαίο, στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη / μέλους, εξαιτίας του εννόμου συμφέροντος μας να τηρούνται οι όροι χρήσης.
 • Νομική υποχρέωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα, επειδή μας υποχρεώνει κάποια νομική διάταξη. Για παράδειγμα θα πρέπει να μας δώσετε το ΑΦΜ σας εφόσον επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, επειδή είμαστε υποχρεωμένοι να το αναγράψουμε στο τιμολόγιο.
 • Σύμβαση: Εάν γίνετε μέλη μας, πληρώνοντας τη σχετική συνδρομή, αυτό σημαίνει ότι γίνεται μια (άτυπη-προφορική) σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ μας. Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, θα πρέπει να γνωρίζουμε συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα, περιλαμβανομένων δεδομένων που αφορούν στην εργασία σας. Στην περίπτωση που επιθυμείτε συνεργασία, ως επιχείρηση μαζί μας και μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας επίσης, εξαιτίας του αιτήματος σας για σύναψη σύμβασης συνεργασίας μαζί σας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η μη παροχή των αναγκαίων στοιχείων σας για τη σύμβαση, ανάλογα με το είδος της, θα μας εμποδίσει να την καταρτίσουμε και να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας.
 • Συγκατάθεση: Σε κάθε περίπτωση που χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας εκτός των παραπάνω, θα πρέπει να έχουμε λάβει προηγουμένως την σαφή, ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεση σας. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν εγγράφεστε στην υπηρεσία newsletter χωρίς να είστε ταυτόχρονα εγγεγραμμένος χρήστης- μέλος ή όταν αποδέχεστε την εγκατάσταση των μη υποχρεωτικών εμπορικών cookies κατά την επίσκεψη σας στις ιστοσελίδες μας. Έχετε το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή, να ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας, όπου αυτή αποτελεί την νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, (δηλαδή στις περιπτώσεις εγγραφής στο newsletter (πατώντας το πλήκτρο unsubscribe) και αποδοχής των μη αναγκαίων cookies (αποεπιλέγοντας τα από το παράθυρο «προτιμήσεις cookies» στο κάτω μέρος του ιστότοπου). Η ανάκληση αυτή δεν θα έχει αναδρομικό αποτέλεσμα για την επεξεργασία που έχει γίνει έως τότε.

ΣΤ. Ασφάλεια δεδομένων

 Η εταιρία μας εφαρμόζει κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας έναντι των κινδύνων και ιδίως έναντι της παράνομης ή τυχαίας καταστροφής, απώλειας, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή μετατροπής, διάδοσης. Ωστόσο, κανένα σύστημα πληροφοριών δεν είναι 100% ασφαλές. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε προνοήσει να ετοιμάσει σχέδιο αντιμετώπισης κάθε τυχόν περιστατικού παραβίασης, προκειμένου να εξαλείψει ή να περιορίσει τις συνέπειες του , σύμφωνα με το οποίο εάν δημιουργηθεί υψηλός κίνδυνος για τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, θα ενημερωθείτε άμεσα.

Ζ. Ειδικές κατηγορίες δεδομένων

Δεν απαιτείται να μας παρέχετε ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα (όπως δεδομένα υγείας, εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής, πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων κλπ). Σας ζητούμε να μην μας στέλνετε μέσω e-mail ή οποιουδήποτε άλλου μέσου και να μην μας αποκαλύπτετε μέσω χρήσης της πλατφόρμας επικοινωνίας ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν το πράξετε θα τα διαγράφουμε αμέσως. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτής της κατηγορίας δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση τους σκοπούς των επεξεργασιών, όπως αυτοί ορίζεται παραπάνω.

Η. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ενδέχεται εντός της ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της Ιστοσελίδα με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που δημοσιεύετε. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.

Θ. Ενημερώσεις

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή ενημέρωσης της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χρηστών. Παρακαλείσθε να την ελέγχετε συχνά ώστε να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή ενημερώσεις. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών θα δημοσιευθεί προειδοποίηση στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας και οι αλλαγές θα εφαρμοστούν 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση.

Ι. Επικοινωνία

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή να ικανοποιήσετε οποιοδήποτε των δικαιωμάτων σας, παρακαλώ επικοινωνήστε 2311825602 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@strema.gr

Τελευταία ενημέρωση της παρούσης πολιτικής: Απρίλιος 2023.