1.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Παρέχουμε συμβουλές και καθοδήγηση σε υπάρχοντες και νέους παραγωγούς, καλύπτοντας κάθε στάδιο, από την παραγωγή του προϊόντος έως την μεταποίηση και την αποθήκευσή του. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της γεωργικής εκμετάλλευσης, ελέγχουμε τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και εξασφαλίζουμε ένα ποιοτικό και ασφαλές προϊόν.

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ

Στην Strema.gr εργαζόμαστε σκληρά για να αποκτήσουμε παραγωγικές σχέσεις με τους πελάτες μας. Αφιερώνουμε χρόνο για να γνωρίσουμε τις επιχειρήσεις τους και έτσι είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ευέλικτες λύσεις που αντικατοπτρίζουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους.

3.ΚΑΝΝΑΒΗ

Η ομάδα της Strema.gr στον κλάδο της κάνναβης μπορεί να σας παρέχει στοχευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν μέρος της αδειοδότησης τη διαχείριση της καλλιέργειας, υπηρεσίες σχεδιασμού εγκαταστάσεων και άλλα. Οι αγορές της Φαρμακευτικής και της Βιομηχανικής κάνναβης είναι περίπλοκες και συνεχώς μεταβαλλόμενες στις οποίες οι ειδικοί μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να ανταπεξέλθει. Προστατέψτε την επένδυσή σας με την τεχνογνωσία και την συνεχή ενημέρωση που σας προσφέρουμε στο τομέα της κάνναβης.

4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Με τα στοιχεία και τις καλλιέργειες του κάθε μέλους θα μπορούμε να προσφέρουμε στοχευμένη ενημέρωση και καθοδήγηση για τα αγροτικά – κτηνοτροφικά προγράμματα και τις επιδοτήσεις.  Δημιουργούμε προφίλ για κάθε μέλος της Strema.gr και μέσω των συνεργατών μας προσπαθούμε να βρούμε άμεσα λύση για την εξέλιξη της επιχείρησης σας.

5.ΔΙΚΤΥΟ

Στην strema.gr προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο έμπιστης συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών, των εταιριών και των εμπόρων. Ως μέλος της Strema.gr αποκτάτε πρόσβαση σε εμπορικές συναλλαγές στη διεθνή αγορά, όπου λόγω του περιορισμένου μεγέθους της εγχώριας αγοράς έχει μετατραπεί σε ιδιαίτερα απαιτητική . Η εμπειρία της εταιρίας μας σε συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση παρέχει την ευκαιρία για εξέλιξη. Ως Strema.gr κύρια προταιρεότητά μας είναι η επιτυχία η συμβουλή και η ενημέρωση των μελών.

6.ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Αναλαμβάνουμε την πλήρη παρακολούθηση της καλλιέργειάς σας, από το αρχικό στάδιο ανάλυσης εδάφους μέχρι την διάθεση του προϊόντος στο πελάτη. Πάρεχουμε πλήρη στήριξη των παραγωγών από την σωστή επιλογή πρωτογενούς υλικού μέχρι και την υιοθέτησητων βέλτιστων γεωργικών πρακτικών.

Την έκδοση οδηγιών λίπανσης ανάλογα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας ανά στάδιο.

Τον έλεγχο των εχθρών και ασθενειών της καλλιέργειας.

 Την έκδοση των ειδικών οδηγιών για την έγκαιρη πρόβλεψη και αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

 Πρόβλεψη του χρόνου έναρξης συγκομιδής και όγκου παραγωγής.

 Εφαρμογή ορθών μετασυλλεκτικών χειρισμών.

Παρέχουμε:

 Την κατάρτιση πλάνου παραγωγής ανά καλλιέργεια και ανά ποικιλία.

 Την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του εδάφους και της καταλληλότητάς του για την συγκεκριμένη καλλιέργεια.

 Τον έγκαιρο και αρκριβή προγραμματισμό των φυτεύσεων.

 Την επιλογή του κατάλληλου πολλαπλασιαστικού υλικού σε σχέση με το μικροκλίμα της περιοχής.