Αμυγδαλιά (Prunus dulcis)

2021-05-20T13:08:48+03:00