Καρυδιά (Juglans regia)

2021-05-20T13:11:57+03:00