Φιστικιά (Pistacia vera)

  Σπορά: Εποχή: Από το Νοέμβρη μέχρι τις αρχές της άνοιξης Βάθος: 25 – 30 cm Θερμοκρασίες: Ελάχιστη: 0 – 18οC Βέλτιστη: 28 – 38οC Μέγιστη: 38 – 45οC Έδαφος: Βαθιά Ελαφρά Αμμοπηλώδη pH: Μεγαλύτερο από 6,0 Ιδανικό pH: 6,0 – 8,5 Άρδευση: Αρδευτικό Εποχή συγκομιδής: Τέλη Αυγούστου με μέσα Σεπτεμβρίου Μέθοδος συγκομιδής: Ράβδισμα ή […]