Δίκταμος (Origanum dictamnus)

  Φύτευση μοσχευμάτων: Εποχή: Άνοιξη ή Φθινόπωρο Αποστάσεις: 0,50 m μεταξύ των γραμμών και 0,25 m επί της γραμμής Θερμοκρασίες:         Ανθεκτικό σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες Έδαφος: Αμμοαργιλλώδη Ασβεστούχα pH: Ιδανικό pH: 6,0 – 7,5 Άρδευση: Ξηρικό Συγκομιδή: Εποχή: Στο στάδιο της άνθισης. Σε όλη τη βλαστική περίοδο μπορούν να γίνουν 2 – 4 συγκομιδές Ασθένειες: […]