Ιπποφαές (Hippophae)

  Φύτευση μοσχευμάτων: Αναλογία αρσενικών/θηλυκών φυτών: 1:6 μέχρι 1:8 Αποστάσεις: 4,0 – 4,5 m μεταξύ των γραμμών και 1 m επί της γραμμής Θερμοκρασίες:         Ελάχιστη: –43oC Βέλτιστη: 10 – 15oC Μέγιστη: 40oC Έδαφος: Αμμοπηλώδες Οργανικό Αποστραγγιζόμενο pH: Ιδανικό pH: 6,5 – 7,5 Άρδευση: Αρδευτικό   Εποχή συγκομιδής: Φθινόπωρο – Άνοιξη Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά με ράβδισμα ή κλάδεμα […]