Λεβάντα (Lavandula)

  Φύτευση: Εποχή: Άνοιξη ή Φθινόπωρο Αποστάσεις: 1,20 – 1,50 m μεταξύ των γραμμών και 0,80 – 1,00 m επί της γραμμής Θερμοκρασίες:         Μετρίως ανθεκτική σε συνθήκες παγετού Έδαφος: Αμμοπηλώδες Χαλικώδες Ασβεστούχο Αποστραγγιζόμενο pH: pH: 5,8 – 8,3 Άρδευση: Ξηρικό Αρδευτικό Κλάδεμα: Εποχή: Φθινόπωρο (Αμέσως μετά τη συγκομιδή) Συγκομιδή: Εποχή:  Καλοκαίρι (Ιούλιο) Μέθοδος συγκομιδής: Δρεπάνια ή μηχανήματα […]