Σατουρέγια (Satureja montana)

  Φύτευση: Εποχή: Άνοιξη Αποστάσεις: 60 cm μεταξύ των γραμμών και 30 cm επί της γραμμής Θερμοκρασίες:         Ευαίσθητο σε συνθήκες παγετού Έδαφος: Χουμώδες Μέσης σύστασης Αποστραγγιζόμενο pH: Ιδανικό pH: 6,8 Άρδευση: Ξηρικό Αρδευτικό Συγκομιδή: Εποχή: Καλοκαίρι (Ιούλιο – Αύγουστο) Μέθοδος συγκομιδής: Χορτοκοπτικές μηχανές   Ανθεκτικό σε ασθένειες και εχθρούς   Πηγές: www.gaiapedia.gr ,Δόρδας Χ., 2012. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις […]