Κενάφ (Hibiscus cannabinus)

  Σπορά: Εποχή: Τέλος Απριλίου έως αρχές Ιουνίου Βάθος: 2 – 4 cm Θερμοκρασίες: Ελάχιστη: 10 – 15oC Βέλτιστη: 15 – 27oC Μέγιστη: 27 – 35οC Έδαφος: Καλά στραγγιζόμενα, αμμοπηλώδη, με ουδέτερη αντίδραση και υψηλή περιεκτικότητα σε χούμο pH: Ιδανικό pH: 5,5 – 8,5 Άρδευση: Αρδευτικό Συγκομιδή: Εποχή: Νοέμβριο – Ιανουάριο Μέθοδος συγκομιδής: Στελεχοκοπτικές και […]