Κιτριά (Citrus medica)

Φύτευση: Εποχή: Φεβρουάριος Θερμοκρασίες:         Ευαίσθητο σε χαμηλές θερμοκρασίες Βέλτιστη: > 17 0C Έδαφος: Μέσης σύστασης Αμμοαργιλλώδες Αποστραγγιζόμενο pH: pH: 5 – 8,5 Ιδανικό pH: 5,5 – 7 Άρδευση: Αρδευτικό Κλάδεμα καρποφορίας: Εποχή: Άνοιξη Συγκομιδή: Εποχή: Οκτώβριος – αρχές Καλοκαιριού Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά Ασθένειες: Κορυφοξήρα Κομμίωση του λαιμού Ξηρή σηψιρριζία Καπνιά Αλτερναρίωση Ανθράκωση Τριστέζα Εχθροί: Μεσογειακή μύγα Αφίδες Φυλλοκνίστης Θρίπες Ψευδόκοκκος Κόκκινη […]