Καρότο (Daucus carota)

  Σπορά: Εποχή: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο Βάθος: 1,5 – 2 cm Θερμοκρασίες: Ελάχιστη: 10 – 16oC Βέλτιστη: 16 – 28oC Μέγιστη: 27 – 28oC Έδαφος: Αμμώδη και οργανικά (χουμώδη) pH: Ιδανικό pH: 5,5 – 7,0 Άρδευση: Αρδευτικό Συγκομιδή: Εποχή: Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Ιούνιο, Ιούλιο Μέθοδος συγκομιδής: Αυτόματες συλλεκτικές μηχανές Ασθένειες: Περονόσπορος Κερκόσπορα Σκληροτίνια Αλτενάρια Βακτηρίωση […]