Μπάμια (Hibiscus esculentus)

  Σπορά: Εποχή: Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο Βάθος: 2 – 4 cm Θερμοκρασίες: Ελάχιστη: 16 – 20oC Βέλτιστη: 24 – 28oC Μέγιστη: 28 – 30oC Έδαφος: Ελαφρά αμμώδη μέχρι τα αργιλώδη pH: Ιδανικό pH: 6,5 – 7,0 Άρδευση: Ξηρικό Αρδευτικό Συγκομιδή: Εποχή: Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο Μέθοδος συγκομιδής: Χέρια Ασθένειες: Αδρομυκώσεις Ωΐδιο Σεπτόρια Εχθροί: Έντομα εδάφους […]