Παντζάρι (Beta vulgaris)

  Σπορά: Εποχή: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο Βάθος: 3 – 5 cm Θερμοκρασίες: Ελάχιστη: 8 – 13oC Βέλτιστη: 10 – 20oC Μέγιστη: 24 – 35oC Έδαφος: Αμμώδη Αμμοπηλώδη pH: Ιδανικό pH: 6,0 – 7,5 Άρδευση: Αρδευτικό Συγκομιδή: Εποχή: Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Ιούνιο, Ιούλιο Μέθοδος συγκομιδής: Χέρια και μηχανές Ασθένειες: Περονόσπορος Κερκόσπορα Σκληροτίνια Ριζοκτονία Εχθροί: Αφίδες Σιδηροσκώληκας […]