Βερικοκιά (Prunus armeniaca)

2021-05-26T11:39:31+03:00