Περονόσπορος (Peronosporaceae)

  Μύκητες της οικογένειας Peronosporaceae. Ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης: Θερμοκρασίες 5-28 0C (άριστη 16-22 0C) Υψηλή σχετική υγρασία Συμπτώματα: Υποκίτρινες ή υδατώδεις, ακανόνιστου σχήματος κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων, όπου εξελίσσονται σε καστανόμαυρες. Υπόλευκες εξανθήσεις του παθογόνου στην κάτω επιφάνεια των φύλλων Μαύρες νεκρωτικές επιμήκεις κηλίδες στους μίσχους των φύλλων και στους βλαστούς Μαρασμός και […]