Στα ύψη τα λιπάσματα, κλείνουν εργοστάσια αμμωνίας στην ΕΕ λόγω ακριβού φυσικού αερίου, η Yara κόβει το 40% της παραγωγής

2021-09-21T16:50:56+03:00
Στα ύψη τα λιπάσματα, κλείνουν εργοστάσια αμμωνίας στην ΕΕ λόγω ακριβού φυσικού αερίου, η Yara κόβει το 40% της παραγωγής2021-09-21T16:50:56+03:00

Go to Top