Μωσαΐκωση Σιταριού

Μωσαΐκωση (Wheat Streak Mosaic)       Τα συμπτώματα της ασθένειας περιλαμβάνουν μωσαΐκωση, διαφόρων αποχρώσεων και έντασης, στα φύλλα και νανισμό Μεταδίδεται από το έδαφος μέσω αγνώστου φορέα         Τα συμπτώματα είναι έντονα κατά την άνοιξη Αντιμετωπίζονται με ανθεκτικές ποικιλίες        Πηγές: www.sciencedirect.com, https://en.wikipedia.org, www.gaiapedia.gr, https://cropwatch.unl.edu

Ρυγχοσπορίωση Σιταριού

Ρυγχοσπορίωση (Rhynchosporium secalis)     Δημιουργούνται αρχικά ωοειδείς ή φακοειδής κηλίδες πρασινοκυανού χρώματος στα ελάσματα και τους κολεούς των φύλλων, οι οποίες αργότερα παίρνουν ανοιχτό χρωματισμό στο κέντρο τους και σκούρο στην περιφέρεια Η αρχική μόλυνση προέρχεται από μολυσμένα υπολείμματα, άλλα μολυσμένα φυτά ή μολυσμένους σπόρους      Οι απώλειες μπορεί να φτάσουν το 30 […]

Ελμινθοσπορίωση Σιταριού

Ελμινθοσπορίωση (Pyrenophora tritici-repentis)   Είναι ασθένεια που προκαλεί κηλιδώσεις του φυλλώματος και άλλων οργάνων που προκαλούνται από τρία διαφορετικά παθογόνα   Ο μύκητας Helminthosporium gramineum προκαλεί επιμήκεις φαιές κηλίδες στα ελάσματα των φύλλων τα οποία τελικά σχίζονται κατά μήκος των κηλίδων Αντιμετωπίζεται με απολύμανση του σπόρου με οργανοϋδραργυρικά μυκητοκτόνα, ανθεκτικές ποικιλίες και αμιψεισπορές χωρίς σιτηρά για […]

Ριζοκτονίαση Σιταριού

Ριζοκτονίαση (Rhizoctonia solani)   Προέρχεται από το έδαφος ή τα υπολείμματα της προηγούμενης καλλιέργειας Δημιουργεί κηλιδώσεις στα κατώτερα μεσογονάτια και προσβάλει και τις ρίζες Τα φυτά παρουσιάζουν νανισμό και αποχρωματισμό     Η συγκεκριμένη ασθένεια αντιμετωπίζεται με καλλιεργούμενη αγρανάπαυση και άφθονη αζωτούχο λίπανση με θειική αμμωνία. Η αμειψισπορά δεν είναι αποτελεσματική λόγω του μεγάλου αριθμού ξενιστών. […]

Παρασιτικό Πλάγιασμα Σιταριού

Παρασιτικό Πλάγιασμα (Pseudocercosporella herpotrichoides)   Προέρχεται από σπόρια μολυσμένων φυτικών υπολειμμάτων που προσβάλλουν τους κολεούς και τα κατώτερα μεσογονάτια του σιταριού Οι προσβολές εκδηλώνονται με οφθαλμοειδείς κηλίδες στα κατώτερα μεσογονάτια, οι οποίες συχνά συνενώνονται, ενώ μυκήλλιο παρατηρείται στο κοίλωμα του καλαμιού     Τα προσβεβλημένα στελέχη γίνονται εύθραυστα και σπάζουν κατά το γέμισμα, όταν οι […]

Σήψη Ριζών και Λαιμού Σιταριού

Σήψη Ριζών και Λαιμού (Ophiobolus graminis)     Προκαλείται από μυκήλλιο ή σπόρια του μύκητα που προέρχονται από τα υπολείμματα μολυσμένης καλλιέργειας   Τα προσβεβλημένα φυτικά όργανα αποκτούν μαύρο χρώμα και οι ρίζες γίνονται εύθραυστες   Οι προσβολές στον αγρό συνήθως παρουσιάζονται κατά κηλίδες     Είναι περισσότερο έντονες σε εδάφη χαμηλής γονιμότητας. Αντιμετωπίζεται κυρίως […]

Σεπτορίωση Σιταριού

Σεπτορίωση ( Septoria tritici & Septoria nodorum)   Οι αρχικές μολύνσεις ξεκινούν από πυκνιδιοσπόρια που προέρχονται από μολυσμένα φυτά ή σπόρους που μολύνουν τα φυτικά όργανα νωρίς την άνοιξη και σχηματίζουν αρχικά μικρές κηλίδες που αργότερα μεγαλώνουν Ευνοείται από ψυχρό και υγρό καιρό Μπορεί να μειώσει την παραγωγή έως και 30%   Ο μύκητας επιβιώνει […]

Γραμμωτός Άνθρακας Σιταριού

Γραμμωτός Άνθρακας (Urocystis tritici )     Μεταδίδεται από μολυσμένους σπόρους ή από το έδαφος Οι προσβολές έχουν ως αποτέλεσμα νανισμό, μη παραγωγή στάχεων ή και το θάνατο των φυτών       Οι ταξιανθίες συνήθως δεν αναπτύσσονται Αντιμετωπίζεται με απολύμανση των σπόρων, αμειψισπορές  χωρίς σιτηρά  και ανθεκτικές ποικιλίες            Πηγές: […]

Άνθρακας Σιταριού

Άνθρακας (Ustilago spp.)       Μεταδίδεται με το σπόρο Δεν έχει ορατά συμπτώματα μέχρι την έκπτυξη του στάχεως Η αρχική μόλυνση ευνοείται από υγρό καιρό κατά την άνθηση και θερμοκρασίες του αέρα μεγαλύτερες από 15 – 22o C Εάν ο σπόρος προέρχεται από μολυσμένες περιοχές, συνίσταται απολύμανση με διασυστηματικά μυκητοκτόνα         […]

Δαυλίτης Σιταριού

Δαυλίτης (Tilletia caries)   Μεταδίδεται με το σπόρο ή από το έδαφος Δεν εμφανίζει συμπτώματα έως την εμφάνιση του στάχεως Τα προσβεβλημένα φυτά έχουν μικρότερο ύψος από τα κανονικά και αναδίδουν οσμή ψαριού λόγω της τριμεθυλαμίνης που περιέχουν τα σπόρια Η ασθένεια ευνοείται από ξηρό καιρό Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά κυρίως με απολύμανση του σπόρου     […]