Κλάδεμα – Εκλογή Υποκειμένου

  Κλάδεμα: Χειμερινό ή ξηρό: Κατά τη χειμέρια ανάπαυση των πρέμνων (Φεβρουάριος – Μάρτιος), αφαίρεση κληματίδων ή τμημάτων τους και βραχιώνων Κλάδεμα διαμόρφωσης: Αφορά την ανάπτυξη και υποστήριξη του σκελετού των φυτών και εφαρμόζεται για 3 – 4 χρόνια από την εγκατάσταση Κλάδεμα καρποφορίας: Αφορά τη ρύθμιση της παραγωγής και το σχήμα του πρέμνου Θερινό […]

Αμπέλι (Vitis vinifera L.)

  Φύτευση: Εποχή: Χειμώνας Πυκνότητα: Επιτραπέζιες ποικιλίες: 200 – 250 φυτά/στρέμμα Οινοποιίσιμες ποικιλίες: 350 – 400 φυτά/στρέμμα Ανάγκη υποστύλωσης Θερμοκρασίες:         Περίοδος βλάστησης: 12 – 18oC Περίοδος άνθησης: 20 – 22oC Περίοδος τρύγου: 18 – 22oC Έδαφος: Αμμοχαλικώδες Ελαφράς σύστασης Μέτριας γονιμότητας pH: pH: 6,5 – 7,5 Ιδανικό pH: 7,0 Άρδευση: Αρδευτικό (500 – 700 lt /στρέμμα […]