Άνηθος (Anethum graveolen)

  Σπορά: Εποχή: Όλο το χρόνο. Ιδανικά το Φθινόπωρο – Χειμώνα Βάθος: 0,5 cm Θερμοκρασίες:         Βέλτιστη: 10 – 21oC Έδαφος: Αμμώδες Αμμοπηλώδες Οργανικό pH: Ιδανικό pH: 5,5 – 6,5 Άρδευση: Αρδευτικό Συγκομιδή: Εποχή: 2,5 – 3 μήνες μετά τη σπορά, όταν το φυτό αποκτήσει ύψος 30 – 40 cm Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά Ασθένειες: Ωίδιο Σκληροτίνια Εχθροί: Σιδηροσκώληκας Νηματώδεις Ψύλλα […]