Αρώνια (Aronia melanocarpa)

  Σπορά: Εποχή:  Χειμώνας Φύτευση μοσχευμάτων: Εποχή: Καλοκαίρι (Ιούλιο – Αύγουστο) Βάθος: 50 cm Αποστάσεις: 3 m μεταξύ των γραμμών και 2 – 3 m επί της γραμμής Θερμοκρασίες:         Ελάχιστη:  –25oC Βέλτιστη: 10 – 21oC Μέγιστη: 42oC Έδαφος: Αμμώδες Πηλώδες pH: Ιδανικό pH: 5,5 – 6,5 Άρδευση: Αρδευτικό Συγκομιδή: Εποχή: Αύγουστο – Σεπτέμβριο Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά Ανθεκτικό σε […]