Αγριαγκινάρα (Cynara cardunculus)

  Σπορά: Εποχή: Φθινόπωρο ή Άνοιξη Βάθος: 2 – 4 cm Θερμοκρασίες: Ελάχιστη: 10 – 15oC Βέλτιστη: 15 – 25oC Μέγιστη: 25 – 35οC Έδαφος: Αμμώδη Αμμοπηλώδη Πετρώδη Αργιλώδη pH: Ιδανικό pH: 5,5 – 7,0 Άρδευση: Ξηρική Αρδευτικό Συγκομιδή: Εποχή: Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστική ή θεριστική μηχανή Ασθένειες: Περονόσπορος Ramulariacynarae Ωΐδιο Ίωση […]