Ανανάς (Ananas comosus L.)

  Φύτευση: Εποχή: Φθινόπωρο Αποστάσεις: 50 cm μεταξύ των γραμμών και 30 cm επί της γραμμής (διπλές γραμμές φύτευσης) Θερμοκρασίες:         Ευαίσθητο σε χαμηλές θερμοκρασίες Βέλτιστη: 20 – 21oC Μέγιστη: 32oC Έδαφος: Αμμοπηλώδες Αποστραγγιζόμενο pH: Ιδανικό pH: 5,0 – 6,0 Άρδευση: Ξηρικό Αρδευτικό Συγκομιδή: Εποχή: Πριν την πλήρη ωρίμανση Μέθοδος συγκομιδής: Ειδικές μηχανές Ασθένειες: Ασθένεια Μαρασμού Ροζ ασθένεια […]