Αραβόσιτος (Zea mays)

    Σπορά: Εποχή: Απρίλιος Βάθος: 3 – 5 cm Θερμοκρασίες: Ελάχιστη: 13 – 15ο C Βέλτιστη: 15 – 25o C Μέγιστη: 25 – 30o C Έδαφος: Ιλυώδη με πλούσια οργανική ουσία, με καλή στράγγιση και μεγάλη ικανότητα συγκράτησης νερού pH: 5,6 – 7,5 Άρδευση: Αρδευτικό, από 440 – 800 mm στο σύνολο της καλλιεργητικής […]