Αγκινάρα (Cynara cardunculus)

  Σπορά: Εποχή: Σεπτέμβριο – Οκτώβριο Βάθος: 1,5 – 2 cm Θερμοκρασίες: Ελάχιστη: 0 – 10oC Βέλτιστη: 16 – 25oC Έδαφος: Αμμοπηλώδη pH: Ιδανικό pH: 7,0 – 8,0 Άρδευση: Αρδευτικό Συγκομιδή: Εποχή: Μάιο, Ιούνιο Μέθοδος συγκομιδής: Αυτόματες συλλεκτικές μηχανές Ασθένειες: Περονόσπορος Ramulariacynarae Ωΐδιο Ίωση Εχθροί: Αφίδες Πυραμείς Κασσίδα Σαλιγκάρια     Πηγές: www.gaiapedia.gr, www.mistikakipou.gr