Αντίδι (Cichorium endivia)

  Σπορά: Εποχή: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο Βάθος: 1 – 2 cm Θερμοκρασίες: Ελάχιστη: 5 – 10oC Βέλτιστη: 10 – 15oC Μέγιστη: 15 – 18οC Έδαφος: Μέσης σύστασης, γόνιμο, πλούσιο σε οργανική ουσία και άζωτο, να διαθέτει υγρασία και στραγγίζει καλά pH: Ιδανικό pH: 6,0 – 6,8 Άρδευση: Αρδευτικό Συγκομιδή: Εποχή: Χειμώνα – Άνοιξη – […]