Ακτινιδιά (Actinidia deliciosa)

  Φύτευση: Εποχή: Άνοιξη Αποστάσεις: 3,5 – 4,0 m μεταξύ των γραμμών και 3,0 – 3,5 m επί της γραμμής Ανάγκη υποστύλωσης Θερμοκρασίες:         Ελάχιστη: –12oC Έδαφος: Αργιλλοπηλώδες Γόνιμο Αποστραγγιζόμενο pH: pH: 5,5 – 7,0 Άρδευση: Αρδευτικό Κλάδεμα διαμόρφωσης: Γραμμοειδές Ημικρεββατίνα Κρεββατίνα Συγκομιδή: Εποχή: Οκτώβριο – Νοέμβριο Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά Ασθένειες: Φυτοφθόρα Ριζοκτόνια Αρμιλάρια Βοτρύτης Αλτενάρια Βακτηριακό Έλκος Εχθροί: […]