Αχλαδιά (Pyrus communis)

  Φύτευση: Εποχή: Χειμώνα – Άνοιξη Αποστάσεις: 5 x 5 m μεταξύ των φυτών Θερμοκρασίες:         Ελάχιστη: –29oC Μέγιστη: 30 – 35oC Έδαφος: Αμμοπηλώδες Αποστραγγιζόμενο pH: Ιδανικό pH: Μικρότερο από 7,5 Άρδευση: Αρδευτικό Κλάδεμα καρποφορίας: Εποχή: Ιανουάριο – Φεβρουάριο Συγκομιδή: Εποχή: Καλοκαίρι – Φθινόπωρο (ανάλογα την ποικιλία) Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά Ασθένειες: Ιολογικές Λιθίαση αχλαδιάς Μη μεταδοτικές Πικρή κηλίδωση […]