Βερικοκιά (Prunus armeniaca)

  Φύτευση: Εποχή: Νοέμβριος Αποστάσεις: 6-8 x 6-8 m μεταξύ των φυτών Θερμοκρασίες:         Ελάχιστη: –30oC Μέγιστη: ≥ 30oC Έδαφος: Αμμοπηλώδες Αποστραγγιζόμενο Μέσης σύστασης pH: pH: 5,0 – 7,5 Ιδανικό pH: 6,0 – 7,5 Άρδευση: Αρδευτικό Κλάδεμα καρποφορίας: Εποχή: Δεκέμβριο – Φεβρουάριο Συγκομιδή: Εποχή: Καλοκαίρι Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά Ασθένειες: Μυκητολογικές Μονίλια Κορύνεο Ωίδιο Αδρομύκωση Σκωρίαση Νέκρωση βραχιόνων Κυλινδροσπορίωση Ανθράκωση Κλαδοσπορίωση […]