Αραχίδα (Arachis)

  Σπορά: Εποχή: Άνοιξη Βάθος: 4 – 10 cm Θερμοκρασίες: Ελάχιστη: 15 – 18oC Βέλτιστη: 18 – 28oC Μέγιστη: 28 – 32oC Έδαφος: Αμμοπηλώδες Πηλώδες pH: pH: Μεγαλύτερο από 5,5 Ιδανικό pH: 6,0 – 6,5 Άρδευση: Αρδευτικό Συγκομιδή: Εποχή: Φθινόπωρο Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές Ασθένειες: Λευκή σήψη Σκληρωτίνια Ριζοκτόνια Κερκόσπορα Κηλιδωτός μαρασμός της ντομάτας Εχθροί: Τετράνυχος […]