Ανθράκωση (Anthracnose)

  Προκαλείται από μύκητες όπως, Colletotrichum spp., Marssonina juglandis (Lib) Magn., Mycosphaerella maculiformis, κ.α. Ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης: Μόλυνση από προσβεβλημένα φύλλα ή φυτά που μένουν στο χωράφι Υγρός και βροχερός καιρός Συμπτώματα: Παρουσιάζει διαφόρων ειδών συμπτώματα ανάλογα με τον μύκητα και τον ξενιστή που προσβάλλει . Μαύρες κηλίδες επιφέρουν βαθιές νεκρώσεις στους ιστούς Νεκρωτικές κηλίδες […]