Βερτισιλλίωση (Verticillium dahliae)

  Μύκητας Verticillium dahliae, προσβάλει το αγγειακό σύστημα των φυτών. Ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης: Χαμηλές θερμοκρασίες Συμπτώματα: Αδρομυκώσεις Εμφάνιση μόνο στα κατώτερα φύλλα ή σε κάποιους κλάδους των φυτών προκαλώντας ημιπληγία Νέκρωση νεαρών φυτών Μεταγενέστερες μολύνσεις που προκαλούν συμπτώματα φύλλου σημαίας Χλωρωτικές περιοχές σε φύλλα που εξελίσσονται σε νεκρωτικές Νανισμός φυτού Πλήρη αποφύλλωση Σταδιακή μάρανση και […]