Αφίδες (Aphid)

  Έντομο, ανήκει στην οικογένεια Aphididae. Είναι αλλιώς γνωστές ως μελίγκρα, ψείρα ή φυτόψειρα. Μορφολογία: Μέγεθος 2-3 mm με χαρακτηριστικό ζεύγος σωληνοειδών αποφύσεων στο οπίσθιο μέρος του σώματος Άπτερα και πτερωτά Βιολογία: Εντοπίζονται σε αποικίες Βιολογικός κύκλος 1,5 – 2 εβδομάδες Απομυζούν τους χυμούς των φυτών Ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης: Μέτριες θερμοκρασίες (25 0C) Υψηλή υγρασία […]