Σπορά:

 • Εποχή: Φθινόπωρο – Χειμώνα
 • Βάθος: 3 – 5 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 3 – 4o C
 • Βέλτιστη: 20 – 25o C
 • Μέγιστη: 30 – 32o C

Έδαφος:

 • Αμμοπηλώδες
 • Πηλώδες
 • Αργιλώδες

pH:

 • pH: Μεγαλύτερο του 5,5
 • Ιδανικό pH: 6,0 – 7,8

Άρδευση:

 • Ξηρικό
 • Αρδευτικό

Συγκομιδή:

 • Εποχή: Καλοκαίρι (Ιούνιος – Ιούλιος)
 • Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές Μηχανές

Ασθένειες:

 • Άνθρακας
 • Γραμμωτός Άνθρακας
 • Δαυλίτης
 • Ελμινθοσπορίωση
 • Ιώσεις
 • Παρασιτικό πλάγιασμα
 • Ριζοκτονίαση
 • Ρυγχοσπορίωση
 • Σήψη των ριζών και του λαιμού
 • Σεπτοριώσεις
 • Σκωριάσεις
 • Ωίδιο

Εχθροί:

 • Αγρότιδες
 • Ακρίδες
 • Αφίδες
 • Βλαστορρήκτης
 • Βρωμούσες
 • Θρίπας
 • Κάραβος
 • Κηκιδόμυγα
 • Νηματώδης των σιτηρών
 • Οσινέλλα
 • Σιδηροσκώληκες
 • Χλώροπας

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr , https://el.wikipedia.org