Το σιτάρι προσβάλλεται από τις εξής σκωριάσεις:

 

Κίτρινη Σκωρίαση (Puccinia striiformis)

Προσβάλει όλα  σχεδόν τα φυτικά όργανα 

Σχηματίζει κίτρινες λωρίδες στα προσβεβλημένα φύλλα, παράλληλα με τα νεύρα του

Τα σπόρια του μύκητα μπορεί να μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις

Ευνοείται από υγρό περιβάλλον και σε θερμοκρασίες 16 – 20ο C

Οι απώλειες της παραγωγής κυμαίνονται μεταξύ 20 – 75%

 

 

Μαύρη Σκωρίαση (Puccinia graminis)

Δημιουργεί κοκκινωπές φλύκταινες κυρίως στα στελέχη αλλά και σε όλα τα άλλα

 όργανα, μεταχρωματίζονται σε μαύρες όσο πλησιάζει η ωρίμανση

Ευνοείται από υγρό περιβάλλον και σε θερμοκρασίες 20 – 30ο C

Μπορεί να καταστρέψει το 85 – 90% της παραγωγής

 

 

Καστανή Σκωρίαση (Puccinia recondita)

Προσβάλει τα φύλλα και τους κολεούς όπου σχηματίζει κυκλικές φλύκταινες, αρχικά με πορτοκαλή χρώμα που στη συνέχεια μετατρέπεται σε μαύρο.

Ευνοείται από υγρό περιβάλλον και θερμοκρασίες χαμηλότερες της Μαύρης Σκωρίασης

Την άνοιξη οι προσβολές μπορεί να είναι βαριές, μέχρι και να νεκρώσουν τα φύλλα

Οι απώλειες της παραγωγής μπορεί να φτάσουν το 70% όταν η προσβολή γίνει στο καλάμωμα 

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://ohioline.osu.edu, https://en.wikipedia.org

Αφήστε μια απάντηση