Ωίδιο Σιταριού (Powdery Mildew of wheat)

Προκαλείται από το μύκητα Blumeria graminis

 

Μεταδίδεται με αγενή ή εγγενή σπόρια τα οποία μολύνουν τα υπέργεια όργανα και δημιουργούν κηλίδες από το χαρακτηριστικό άσπρο μυκήλιο

Η προσβολή αυξάνει τις απώλειες νερού από τα φυτά του σιταριού και την αναπνοή

Μειώνει τη φωτοσύνθεση με τελικό αποτέλεσμα μειωμένο αριθμό καρπών

 

Η μείωση στις τελικές αποδόσεις φθάνει μέχρι και 30%

Η ασθένεια ευνοείται από ήπιο χειμώνα και δροσερή άνοιξη και καλοκαίρι

Οι ανθεκτικές ποικιλίες αποτελούν τον κύριο τρόπο αντιμετώπισης του παθογόνου

Η απολύμανση του σπόρου με διασυστηματικά μυκητοκτόνα μπορεί να μειώσει την ένταση των προσβολών

 

 

Πηγές: https://ohioline.osu.edu,   https://www.agric.wa.gov.au, www.gaiapedia.gr

Αφήστε μια απάντηση