Άνθρακας (Ustilago spp.)

 

 

 

Μεταδίδεται με το σπόρο

Δεν έχει ορατά συμπτώματα μέχρι την έκπτυξη του στάχεως

Η αρχική μόλυνση ευνοείται από υγρό καιρό κατά την άνθηση και θερμοκρασίες του αέρα μεγαλύτερες από 15 – 22o C

Εάν ο σπόρος προέρχεται από μολυσμένες περιοχές, συνίσταται απολύμανση με διασυστηματικά μυκητοκτόνα

 

 

 

 

 

 

Πηγές: https://en.wikipedia.org, http://www.gaiapedia.gr

Αφήστε μια απάντηση