Δαυλίτης (Tilletia caries)

 

Μεταδίδεται με το σπόρο ή από το έδαφος

Δεν εμφανίζει συμπτώματα έως την εμφάνιση του στάχεως

Τα προσβεβλημένα φυτά έχουν μικρότερο ύψος από τα κανονικά και αναδίδουν οσμή ψαριού λόγω της τριμεθυλαμίνης που περιέχουν τα σπόρια

Η ασθένεια ευνοείται από ξηρό καιρό

Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά κυρίως με απολύμανση του σπόρου

 

 

 

 

 

 

Πηγές: https://commons.wikimedia.org, https://plantpro.gr,www.gaiapedia.gr

 

Αφήστε μια απάντηση