Μωσαΐκωση (Wheat Streak Mosaic)

 

 

 

Τα συμπτώματα της ασθένειας περιλαμβάνουν μωσαΐκωση, διαφόρων αποχρώσεων και έντασης, στα φύλλα και νανισμό

Μεταδίδεται από το έδαφος μέσω αγνώστου φορέα

 

 

 

 

Τα συμπτώματα είναι έντονα κατά την άνοιξη

Αντιμετωπίζονται με ανθεκτικές ποικιλίες 

 

 

 

Πηγές: www.sciencedirect.com, https://en.wikipedia.org, www.gaiapedia.gr, https://cropwatch.unl.edu

Αφήστε μια απάντηση