Παρασιτικό Πλάγιασμα (Pseudocercosporella herpotrichoides)

 

Προέρχεται από σπόρια μολυσμένων φυτικών υπολειμμάτων που προσβάλλουν τους κολεούς και τα κατώτερα μεσογονάτια του σιταριού

Οι προσβολές εκδηλώνονται με οφθαλμοειδείς κηλίδες στα κατώτερα μεσογονάτια, οι οποίες συχνά συνενώνονται, ενώ μυκήλλιο παρατηρείται στο κοίλωμα του καλαμιού

 

 

Τα προσβεβλημένα στελέχη γίνονται εύθραυστα και σπάζουν κατά το γέμισμα, όταν οι στάχεις αποκτούν αρκετό βάρος

Αντιμετωπίζονται με αμειψισπορές τουλάχιστον διετείς, χωρίς αγρωστώδη και καταστροφή των φυτικών υπολειμμάτων σε προσβεβλημένες καλλιέργειες. Υπάρχουν επίσης και λίγες ανθεκτικές ποικιλίες

 

 

 

 

 

Πηγές: www.agriculturejournals.cz, https://pnwhandbooks.org, www.gaiapedia.gr, https://en.wikipedia.org

 

Αφήστε μια απάντηση