Ριζοκτονίαση (Rhizoctonia solani)

 

Προέρχεται από το έδαφος ή τα υπολείμματα της προηγούμενης καλλιέργειας

Δημιουργεί κηλιδώσεις στα κατώτερα μεσογονάτια και προσβάλει και τις ρίζες

Τα φυτά παρουσιάζουν νανισμό και αποχρωματισμό

 

 

Η συγκεκριμένη ασθένεια αντιμετωπίζεται με καλλιεργούμενη αγρανάπαυση και άφθονη αζωτούχο λίπανση με θειική αμμωνία.

Η αμειψισπορά δεν είναι αποτελεσματική λόγω του μεγάλου αριθμού ξενιστών.

 

 

 

 

Πηγές: https://en.wikipedia.org, www.gaiapedia.gr, www.agric.wa.gov.au, https://extensionaus.com.au

Αφήστε μια απάντηση