Ρυγχοσπορίωση (Rhynchosporium secalis)

 

 

Δημιουργούνται αρχικά ωοειδείς ή φακοειδής κηλίδες πρασινοκυανού χρώματος στα ελάσματα και τους κολεούς των φύλλων, οι οποίες αργότερα παίρνουν ανοιχτό χρωματισμό στο κέντρο τους και σκούρο στην περιφέρεια

Η αρχική μόλυνση προέρχεται από μολυσμένα υπολείμματα, άλλα μολυσμένα φυτά ή μολυσμένους σπόρους 

 

 

Οι απώλειες μπορεί να φτάσουν το 30 – 35 % της παραγωγής

Αντιμετωπίζονται με παράχωμα ή κάψιμο μολυσμένων φυτικών υπολειμμάτων, αμειψισπορά, απολύμανση σπόρου και ανθεκτικές ποικιλίες

 

 

 

Πηγές: www.kws.com, https://en.wikipedia.org, www.gaiapedia.gr, www.aafarmer.co.uk

Αφήστε μια απάντηση