Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσουν οι ωοτοκίες και να ακολουθήση η εκκόλαψη των ωών της καρπόκαψας στις μηλιές, με τους γεωπόνους τους Περιφερειακού Κέντρου Φυτοπροστασίας Θεσσαλονίκης να δίνουν ως ενδεικτικούς χρόνους επέμβασης τις πρώτες ημέρες του Μαΐου.

Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων στις περιοχές της Πέλλας και της Ημαθίας, εκτιμάται ότι ξεκίνησε η 1η πτήση του εντόμου το χρονικό διάστημα 20-23 Απριλίου (η δραστηριότητα του εντόμου στις περιοχές της Πιερίας, αυτή την εποχή, εμφανίζει μια οψίμηση 5-7 ημερών).

3-6 Μαΐου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών 9-12 Μαΐου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες

Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες έως 20-07-2021.), Cydia pomonella granulosis virus (cpgv) (10), Deltamethrin (2), Emamectin (3), Etofenprox (3), Fenoxycarb (2), Indoxacarb (3), Lambda cyhalothrin (2), Phosmet (2), Spinetoram (1), Spinosad (3), Tau-Fluvalinate (2). • Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και χρόνο εφαρμογής.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση