Σιδηροσκώληκες (Wireworm)

 

 

Zουν στο έδαφος και τρέφονται με σπόρους ρίζες και οργανική ύλη

Η μεγαλύτερη ζημιά απ’ αυτόν τον εχθρό προκαλείται από τις προνύμφες την άνοιξη και μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στα μικρά φυτά

Την άνοιξη γίνεται η ωοτοκία στο έδαφος και οι προνύμφες προσβάλλουν τα νεαρά φυτά

 

 

 

Οι συνθήκες ξηρασίας στο έδαφος και οι θερινές αρόσεις σε ξηρό έδαφος βοηθούν στην καταστροφή αυγών και προνυμφών

Σε περιπτώσεις υψηλών πληθυσμών, εφαρμόζονται εντομοκτόνα εδάφους με τη σπορά στις γραμμές φύτευσης

 

 

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://agrilife.org, www.gardeningknowhow.com

Αφήστε μια απάντηση