Σπορά:

Θερμοκρασίες:

Έδαφος: Ιλυώδη με πλούσια οργανική ουσία, με καλή στράγγιση και μεγάλη ικανότητα συγκράτησης νερού

pH: 5,6 – 7,5

Άρδευση: Αρδευτικό, από 440 – 800 mm στο σύνολο της καλλιεργητικής περιόδου

Εποχή συγκομιδής: Αύγουστο – Νοέμβριο και κυρίως Σεπτέμβριο – Οκτώβριο

Μέθοδος συγκομιδής: Γίνεται είτε με το χέρι, είτε με μηχανές που παίρνουν τις ρόκες, είτε με κομπίνες που το ξεσπειρίζουν


Ασθένειες:


Εχθροί:

 

Πηγές :https://el.wikipedia.org , www.novagreen.gr, www.gaiapedia.gr

Αφήστε μια απάντηση