Σπορά:

 • Εποχή: Φθινόπωρο
 • Βάθος: 2,5 – 3,5 cm σε υγρές περιοχές και 3,5 – 7,5 cm σε ξηρές

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 3 – 4o C
 • Βέλτιστη: 20 – 25o C
 • Μέγιστη: 30 – 32o C

Έδαφος:

 • Πηλώδη
 • Αργιλοπηλώδη

pH: Μεγαλύτερο από 5,5

Ιδανικό pH: 6,5 – 7,8

Άρδευση: Ξηρικό – Αρδευτικό

Εποχή συγκομιδής: Καλοκαίρι

Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές


Ασθένειες:

 • Σκωριάσεις
 • Ωίδιο
 • Σεπτοριώσεις
 • Σήψη των ριζών και του λαιμού
 • Παρασιτικό πλάγιασμα
 • Ελμινθοσπορίωση
 • Ρυγχοσπορίωση 
 • Γυμνός άνθρακας 
 • Καλυμμένος άνθρακας
 • Κίτρινος νανισμός
 • Ραβδωτό μωσαϊκό

Εχθροί:

 • Σιδηροσκώληκες
 • Αγρότιδες
 • Κάραβος
 • Χλώροπας
 • Οσινέλλα
 • Κηκιδόμυγα
 • Βλαστορρήκτης
 • Βρωμούσες
 • Αφίδες
 • Ακρίδες
 • Θρίπας
 • Νηματώδης των σιτηρών
 • Έντομα αποθηκών

 

Πηγές: https://el.wikipedia.org, www.gaiapedia.gr