Σπορά:

Θερμοκρασίες:

Έδαφος:

pH: Μεγαλύτερο από 5,5

Ιδανικό pH: 6,5 – 7,8

Άρδευση: Ξηρικό – Αρδευτικό

Εποχή συγκομιδής: Καλοκαίρι

Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές


Ασθένειες:


Εχθροί:

 

Πηγές: https://el.wikipedia.org, www.gaiapedia.gr

Αφήστε μια απάντηση