Εποχή σποράς: 1 – 15 Μαΐου

Θερμοκρασία σποράς: Ιδανική θερμοκρασία νερού στους 12oC

Έδαφος : Πρέπει να κρατά καλά το νερό, να περιλαμβάνει περίπου 50% περιεκτικότητα σε άργιλο

Άρδευση: Ποσότητα νερού 1100 – 1400 m3 / στρέμμα

Εποχή συγκομιδής:  Τις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου

Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές και χέρια


Ασθένειες:

  • Πυρικουλάρια 
  • Φουζαρίωση  

Εχθροί και ζιζάνια ρυζιού:

  • Χειρονόμος, σκνίπα
  • Εφύδρα 
  • Υδρόλλια
  • Γαρίδα γυρίνου 
  • Σαλιγκαράκι 
  • Σκώληκας 
  • Αφίδες
  • Σεσάμια 
  • Μουχρίτσα 
  • Κόκκινο ρύζι
  • Ραγάζι
  • Σκίρπο
  • Μοσχοκύπερη
  • Νεραγριάδα
  • Ψαθί 
  • Νεροκάλαμο 
  • Κίρσιο 
  • Βούτομο 
  • Νεροπιπεριά 
  • Χλωροφύκη
  • Ammαnia spp.
  • Heteranthera spp.

 

Πηγές:https://www.haifa-group.com , http://www.gaiapedia.gr , https://en.wikipedia.org