Εποχή σποράς: 1 – 15 Μαΐου

Θερμοκρασία σποράς: Ιδανική θερμοκρασία νερού στους 12oC

Έδαφος : Πρέπει να κρατά καλά το νερό, να περιλαμβάνει περίπου 50% περιεκτικότητα σε άργιλο

Άρδευση: Ποσότητα νερού 1100 – 1400 m3 / στρέμμα

Εποχή συγκομιδής:  Τις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου

Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές και χέρια


Ασθένειες:

 • Πυρικουλάρια 
 • Φουζαρίωση  

Εχθροί και ζιζάνια ρυζιού:

 • Χειρονόμος, σκνίπα
 • Εφύδρα 
 • Υδρόλλια
 • Γαρίδα γυρίνου 
 • Σαλιγκαράκι 
 • Σκώληκας 
 • Αφίδες
 • Σεσάμια 
 • Μουχρίτσα 
 • Κόκκινο ρύζι
 • Ραγάζι
 • Σκίρπο
 • Μοσχοκύπερη
 • Νεραγριάδα
 • Ψαθί 
 • Νεροκάλαμο 
 • Κίρσιο 
 • Βούτομο 
 • Νεροπιπεριά 
 • Χλωροφύκη
 • Ammαnia spp.
 • Heteranthera spp.

 

Πηγές:https://www.haifa-group.com , http://www.gaiapedia.gr , https://en.wikipedia.org