Σπορά:

 • Εποχή: 15 Αυγούστου μέχρι τέλος Νοεμβρίου
 • Βάθος: 2,5 – 3,0 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 2 – 10ο C
 • Βέλτιστη: 15 – 17ο C
 • Μέγιστη: 25ο C

Έδαφος:

 • Αμμοπηλώδες
 • Πηλώδες

pH: Μεγαλύτερο από 5,5

Ιδανικό pH: 5,5 – 7,0

Άρδευση: Ξηρικό – Αρδευτικό

Εποχή συγκομιδής: Καλοκαίρι (Ιούνιος – Ιούλιος)

Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές


Ασθένειες:

 • Εργωτίαση 
 • Γραμμωτός άνθρακας
 • Σκωριάσεις

Εχθροί:

 • Σιδηροσκώληκες
 • Αγρότιδες
 • Κάραβος
 • Χλώροπας
 • Οσινέλλα
 • Κηκιδόμυγα
 • Βλαστορρήκτης
 • Βρωμούσες
 • Αφίδες
 • Ακρίδες
 • Θρίπας
 • Νηματώδης των σιτηρών
 • Έντομα αποθηκών

 

Πηγές:www.sciencedirect.com, https://el.wikipedia.org, www.gaiapedia.gr