Σπορά:

Θερμοκρασίες:

Έδαφος:

pH: Μεγαλύτερο από 5,5

Ιδανικό pH: 5,5 – 7,0

Άρδευση: Ξηρικό – Αρδευτικό

Εποχή συγκομιδής: Καλοκαίρι (Ιούνιος – Ιούλιος)

Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές μηχανές


Ασθένειες:


Εχθροί:

 

Πηγές:www.sciencedirect.com, https://el.wikipedia.org, www.gaiapedia.gr

Αφήστε μια απάντηση