Σπορά:

 • Εποχή: Φθινόπωρο – Χειμώνα
 • Βάθος: 9 – 12 cm

Θερμοκρασίες:

 • Ελάχιστη: 3 – 4o C
 • Βέλτιστη: 20 – 25o C
 • Μέγιστη: 30 – 32o C

Έδαφος: Αμμοπηλώδες – Πηλώδες – Αργιλώδες – Aμμώδες

pH: Μεγαλύτερο του 5,5

Ιδανικό pH: 5,5 – 7,8

Άρδευση: Ξηρικό – Αρδευτικό

Εποχή συγκομιδής: Καλοκαίρι (Ιούνιος – Ιούλιος)

Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές Μηχανές


Ασθένειες:

 • Εργωτίαση 
 • Σκωριάσεις
 • Ελμινθοσπορίωση

Εχθροί:

 • Σιδηροσκώληκες
 • Αγρότιδες
 • Κάραβος
 • Χλώροπας
 • Οσινέλλα
 • Κηκιδόμυγα
 • Βλαστορρήκτης
 • Βρωμούσες
 • Αφίδες
 • Ακρίδες
 • Θρίπας
 • Νηματώδης των σιτηρών
 • Έντομα αποθηκών

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, www.agro.basf.gr, https://en.wikipedia.org