Σπορά:

Θερμοκρασίες:

Έδαφος: Αμμοπηλώδες – Πηλώδες – Αργιλώδες – Aμμώδες

pH: Μεγαλύτερο του 5,5

Ιδανικό pH: 5,5 – 7,8

Άρδευση: Ξηρικό – Αρδευτικό

Εποχή συγκομιδής: Καλοκαίρι (Ιούνιος – Ιούλιος)

Μέθοδος συγκομιδής: Θεριζοαλωνιστικές Μηχανές


Ασθένειες:


Εχθροί:

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, www.agro.basf.gr, https://en.wikipedia.org

Αφήστε μια απάντηση