Φύτευση:

 • Εποχή: Χειμώνας
 • Πυκνότητα:
 • Επιτραπέζιες ποικιλίες: 200 – 250 φυτά/στρέμμα
 • Οινοποιίσιμες ποικιλίες: 350 – 400 φυτά/στρέμμα
 • Ανάγκη υποστύλωσης

Θερμοκρασίες:        

 • Περίοδος βλάστησης: 12 – 18oC
 • Περίοδος άνθησης: 20 – 22oC
 • Περίοδος τρύγου: 18 – 22oC

Έδαφος:

 • Αμμοχαλικώδες
 • Ελαφράς σύστασης
 • Μέτριας γονιμότητας

pH:

 • pH: 6,5 – 7,5
 • Ιδανικό pH: 7,0

Άρδευση:

 • Αρδευτικό (500 – 700 lt /στρέμμα / καλλιεργητική περίοδο)

Τρύγος ή Συγκομιδή:

Οινοιποιίσιμες ποικιλίες:

 • Εποχή: Αύγουστος – Σεπτέμβριος (βάση της φυσιολογικής και τεχνολογικής ωριμότητας των σταφυλιών)
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά

Επιτραπέζιες ποικιλίες:

 • Εποχή: Αρχικά στάδια ωριμότητας
 • Μέθοδος συγκομιδής: Χειρωνακτικά

Ασθένειες:

 • Μυκητολογικές ασθένειες:
 • Περονόσπορος
 • Ωίδιο
 • Ίσκα
 • Φώμοψη
 • Βοτρύτης
 • Νέκρωση Βραχιόνων αμπέλου
 • Ιολογικές ασθένειες:
 • Μολυσματικός Εκφυλισμός
 • Καρούλιασμα των φύλλων
 • Βοθρίωση του ξύλου της αμπέλου
 • Στίξη της αμπέλου
 • Προκαρυωτικές ασθένειες:
 • Βακτηριακή Νέκρωση
 • Ίκτερος
 • Ασθένεια Pierce
 • Μη μεταδοτικές ασθένειες:
 • Τροφοπενίες
 • Ανθόπτωση – Μειωμένη καρπόδεση – Ανισορραγία
 • Ζημιές από χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες
 • Τοξικότητες
 • Ξήρανση της ράχεως των βότρυων

Εχθροί:

 • Φυλλοξήρα
 • Ευδεμίδα
 • Θρίπες
 • Θρίπας Καλιφόρνιας
 • Ψευδόκοκκος
 • Μύγα Μεσογείου
 • Ερίνωση
 • Κόκκινος Τετράνυχος

 

 

Πηγές: https://el.wikipedia.org, www.gaiapedia.gr ,Νικολάου Ν. Α., 2011. Αμπελουργία. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη, Νικολάου Ν. Α., 2012. Αμπελογραφία. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη